ระบบลงทะเบียนทักษะวิชาชีพขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
t60201
ชื่อกิจกรรม
พื้นฐานวิชาชีพสถาปัตยกรรม
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูสุระพิณ บุญญฤทธิ์ และ ครูวัชรี โตกำแพง
สถานที่
531
รายละเอียด
รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความถนัดทั่วไปทางสถาปัตยกรรม ความรู้ทางสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ทางสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ศิลป์ การเขียนเรื่องราวแบบทัศนียภาพ(Perspective) ฝึกการตีโจทย์เรื่องราวที่กำหนด ลำดับเหตุการณ์ต่างๆ และฝึกการจัดองค์ประกอบภายในภาพ การเขียนภาพ 3 มิติ (ISOMETRIC) จากภาพด้านที่กำหนดให้ การออกแบบผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของงาน(Sketch Design) การออกแบบโลโก้(LOGO) และการใช้ตัวอักษรในงานออกแบบ ความรู้เรื่องทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการสื่อความหมาย
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 35
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (24)

กลับ