ระบบลงทะเบียนทักษะวิชาชีพขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
t60216
ชื่อกิจกรรม
พื้นฐานวิชาชีพคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 1
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูอภิมุข อินทร์แพรง
สถานที่
122
รายละเอียด
ทบทวนความรู้ทางคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ทักษะทางคอมพิวเตอร์ในทุกๆด้าน ติวข้อสอบเพื่อใช้ในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ แนะนำความรู้ทางคอมพิวเตอร์ ศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เพื่อนำไปใช้และประยุกต์กับการศึกษาต่อและการดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันได้
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 35
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (35)

กลับ